For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت رضا مختاري خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده علوم رياضي، ص پ 83111-84156 تلفن : 03133913614 فکس : 03133912602 وب سایت : رضا مختاری
  • استاد رياضي كاربردي گرایش آناليز عددي
  • معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه های تحقیقاتی :
  • آناليز عددي
  • محاسبات علمي
  • حل عددي معادلات ديفرانسيل عادي و پاره‌اي و معادلات انتگرال
  • روش‌هاي وابسته به شبكه و آزاد از شبكه

تحت نظارت وف ایرانی